About us

Đại Hoàng Kim Group

Employment Information

Kế Toán Giá Thành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

DAI HOANG KIM GROUP

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

DAI HOANG KIM GROUP

$ Over 3,2 Tr VND

  • Binh Phuoc

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Phuoc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

THANG LONG METALS CO.,LTD

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Phuoc

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Long An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc