About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

Employment Information

Kế Toán Giá Thành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Textiles / Garments / Fashion
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ 11 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Nam | Ha Noi | Hung Yen

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi