Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Kho – Ngân Hàng - Công Nợ Phải Trả

Công ty CP Máy Xây Dựng Đại Nam
Updated: 14/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Uniform
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện nhập xuất kho, nhập liệu vào phần mềm kế toán.

- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.

- Thực hiện thu chi, thanh toán.

- Nhập liệu báo nợ, báo có vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra, đối chiếu giữa định mức công trình và thực tế xuất.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng ngành kế toán trở lên.

- Biết sử dụng phần mềm kế toán. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Năng động, biết chủ động tìm tòi học hỏi và có sáng kiến, thích cơ hội thách thức và chịu đựng áp lực công việc cao.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Máy Xây Dựng Đại Nam

www.tramtron.vnCompany size: 100-499

Cung cấp trạm trộn bê tông Các sản phẩm phục vụ sản xuất bê tông Sản xuất kết cấu thép

Kế Toán Kho – Ngân Hàng - Công Nợ Phải Trả

Công ty CP Máy Xây Dựng Đại Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts