language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Kho (Chỉ Tuyển Nam)

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
Updated: 24/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Hoạch định:

 • Đề xuất các giải pháp khoa học cho nghiệp vụ hoạch toán và kiểm soát nội bộ phù hợp với hoạt động thực tế của công ty đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật

Tổ chức thực hiện:

 • Hàng ngày lập chứng từ nhập xuất kho vật tư vào phần mềm quản trị kho.
 • Căn cứ vào hồ sơ lô lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu, nhập trả vật từ sản xuất. Phối hợp với kho để giải quyết khi xuất kho âm để kịp thời phục vụ cho SX và nguyên tắc xuất kho trên hệ thống Acoss.
 • Nhập chứng từ nhập kho thành phẩm từ sản xuất, lập chứng từ xuất kho tái chế khi có phiếu yêu cầu.
 • Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
 • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Tham gia kiểm kê khi có yêu cầu đột xuất hoặc định kỳ. Tập hợp chứng từ hàng tháng chuyển cho kế toán theo dõi TK 152, 155.
 • Cung cấp số liệu tồn kho chính xác kịp thời cho nhóm điều phối phục vụ công tác lập kế hoạch sản xuất và mua hàng.

Job Requirement

Giới tính nam, có kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương

Trung thực, chính xác, nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

https://scc.talentnetwork.vn/Company size: 500-1000
  Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài gòn (SCC) với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm. Trong nhiều năm qua, SCC đã không ngừng sáng tạo và phát triển...Detail
Job tags / Skills:kế toán kho

Kế Toán Kho (Chỉ Tuyển Nam)

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Employment Information

Kế Toán Kho (Chỉ Tuyển Nam)

Location