About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

Employment Information

Kế Toán Kho ( Công Ty Sàn Nhựa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong