About us

Công ty TNHH Đầu tư thương mai Dược phẩm Việt Tín

Employment Information

Kế toán kho HN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Entry Level / Internship

Công ty Cổ Phần Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đông Hiệp

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Lê Xuân

$ Competitive

 • Ha Noi

SCI Group

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Under 15 Tr VND

 • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi