About us

Công ty TNHH HTC Law firm

Employment Information

Kế toán kho ( mảng F & B) Ưu tiên Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 21/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH HTC Law firm

$ 20 Mil - 28 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH HTC Law firm

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nova F&B Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu Wook Việt Nam

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giá Kho Group

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Khang Thịnh

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh