language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KẾ TOÁN KHO QUỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN ANYWARE TOÀN CẦU
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-

- Công việc quản lý kho quỹ:

- Quản lý và thực hiện thu – chi tiền mặt;

- Quản lý và thực hiện thu – chi tiền gửi ngân hàng;

- Quản lý thanh toán quốc tế;

- Quản lí xuất hóa đơn điện tử;

- Quản lý, thực hiện xuất nhập kho hàng hóa;

- Nhập liệu các khoản phát sinh vào phần mềm kế toán;

- In và lưu chứng từ;

- Nhiệm vụ khác được phân công theo sự phân công của Kê toán trưởng và Ban Giám đốc

Job Requirement

-         Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học liên thông chuyên ngành kế toán/Tốt nghiệp;

-          Năng động, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc;

-          Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm;

-          Sử dụng vi tính thành thạo;

-          Có ý thức làm việc cẩn trọng và chuyên nghiệp;

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN ANYWARE TOÀN CẦU

anyware.inCompany size: 10-20
Anyware is a new company founded by experienced founders in technology and investment, business and finance sectors. Our main goal is to develop innovative...Detail
Job tags / Skills:KẾ TOÁN KHO QUỸ

KẾ TOÁN KHO QUỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN ANYWARE TOÀN CẦU

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts