About us

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

Employment Information

KẾ TOÁN KHO - TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 18/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Statistics , Wood

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Response Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong