language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán kho- Thực phẩm ( Nam Từ Liêm- HN)

Công ty Cổ Phần Trang Trại Tomita Farm Việt Nam
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

Job Requirement

Yêu cầu: 

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán

+ Có kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực kế toán kho

+ Thành thạo phần mềm kế toán fast, misa, kỹ năng word, excel

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Trang Trại Tomita Farm Việt Nam

Company size: 100-499
Công ty Cổ phần Trang trại TOMITA Việt Nam được thành lập năm 2016 có trụ sở đặt tại Hà Nội. Tomita Farm.,JSC hoạt động trên hai lĩnh vực chính là: Thực...Detail

Similar jobs

Kế toán kho- Thực phẩm ( Nam Từ Liêm- HN)

Công ty Cổ Phần Trang Trại Tomita Farm Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts