language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KÊ TOÁN KHO

Công ty TNHH InnoPack Việt Nam
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mục đích công việc:
Cung cấp vật liệu, thiết bị và nguồn cung cấp bằng cách trực tiếp nhận, xếp hàng vào kho và phân phối dịch vụ, quản lý nhân viên.
Nhiệm vụ:
* Đề xướng, phối hợp hoạt động và củng cố những chính sách, thủ tục về hoạt động và nhân sự nhằm mục đích duy trì việc nhận, xếp hàng vào kho và phân phối công.
* Tuân thủ những yêu cầu về việc xếp hàng vào kho, xử lý vật liệu và vận chuyển của trung ương và địa phương bằng cách nghiên cứu pháp luật mới và hiện hành; tăng cường sự tôn trọng đối với các yêu cầu, thông báo cách thức quản lý đối với các hoạt động cần thiết.
* Thiết lập và giám sát việc thực hiện các thủ tục và quy định về an toàn để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và các hoạt động trong nhà kho.
* Kiểm tra lượng hàng dự trữ trong kho, làm cho hệ thống dữ liệu về hàng trong kho trùng khớp với lượng hàng thực tế.
* Lập kế hoạch và thiết kế cách bố trí trong nhà kho, kiểm tra thiết bị, đưa ra yêu cầu sửa chữa và thay thế nhằm duy trì tình trạng vật lý của nhà kho.
* Chuẩn bị ngân sách hàng năm, quản lý chi tiêu, phân tích sự khác biệt; đề xướng các hoạt động chỉnh sửa để hoàn thành mục tiêu tài chính.
* Đáp ứng các yêu cầu xếp hàng vào kho bằng cách lập kế hoạch và phân công cho người lao động, tiếp tục phát huy kết quả công việc.
* Tuyển dụng, tuyển chọn, định hướng và đào tạo người lao động để duy trì đội ngũ nhân viên nhà kho.
* Huấn luyện, hướng dẫn và rèn luyện kỷ luật cho người lao động để duy trì kết quả công việc của nhân viên nhà kho; lên kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc.
* Tham dự hội thảo, đọc sách báo chuyên ngành, thiết lập những mối quan hệ cá nhân, tham gia các tổ chức liên quan đến nghề nghiệp để cập nhật kiến thức chuyên môn.
* Phấn đấu hoàn thành các công việc có liên quan để đóng góp vào thành quả lao động của nhóm.

Job Requirement

Khả năng quản lý, đánh giá, phát triển ngân sách, phát triển tiêu chuẩn
Khả năng quản lý an toàn, quản lý tiến độ
Khả năng giám sát, kiểm soát hàng dự trữ
Khả năng báo cáo, phân tích thông tin, bảo trì thiết bị

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH InnoPack Việt Nam

www.innopack.vnCompany size: 200 - 400

Chuyên sản xuất bao bì giấy tổ ong, thùng carton, Palet giấy ,....

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "KÊ TOÁN KHO"

KÊ TOÁN KHO

Công ty TNHH InnoPack Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts