language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán kho

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh
Updated: 17/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Tính giá nhập – xuất vật tư, lập phiếu nhập – xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Kiểm tra, xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa.

Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng.

Theo dõi nhập – xuất – tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận. Kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ.

Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, kiểm tra hàng hóa, vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.

Đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn giữa thủ kho và kế toán.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất và chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.

Lập báo cáo nhập – xuất – tồn định kỳ và đột xuất.

Đối chiếu, thu hồi công nợ nhà cung cấp, khách hàng.

Theo dõi doanh số bán ra hàng tháng, so sánh các tháng.

Tính lợi nhuận thuần của hàng hóa bán ra – mua vào

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc.

Job Requirement

Tính giá nhập – xuất vật tư, lập phiếu nhập – xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Kiểm tra, xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa.

Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng.

Theo dõi nhập – xuất – tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận. Kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ.

Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, kiểm tra hàng hóa, vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.

Đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn giữa thủ kho và kế toán.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất và chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.

Lập báo cáo nhập – xuất – tồn định kỳ và đột xuất.

Đối chiếu, thu hồi công nợ nhà cung cấp, khách hàng.

Theo dõi doanh số bán ra hàng tháng, so sánh các tháng.

Tính lợi nhuận thuần của hàng hóa bán ra – mua vào

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 27 - 32
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh

congdanh.vnCompany size: 100-200
Công Ty Công Danh  chúng tôi đã đồng hành cùng Quý khách hàng trong lĩnh vực nông thủy sản tươi sống trong nhiều năm nay. Chúng tôi ghi nhận và chân...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế toán kho"

Kế toán kho

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts