About us

Công ty TNHH Tân Phú

Employment Information

KẾ TOÁN KHO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax , Statistics
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNGTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Sông Hồng Việt ( Sanaky)

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi