About us

Công Ty TNHH Động Học Stella

Employment Information

KẾ TOÁN KHO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Dart Chocolate

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 E & C

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh