language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán ngân hàng- Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam
Updated: 17/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

· Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.

· Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ngân hàng.

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ).

· Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng.

· Lập hồ sơ và theo dõi tình hình thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng.

· Lập và theo dõi hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

· Lập và theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC.

· Nhận chứng từ, sổ sách từ các ngân hàng và kiểm tra, đối chiếu các chứng từ.

· Định khoản các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

· Cập nhật và báo cáo số dư vay, số dư tài khoản tại các ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.

· Cập nhật và báo cáo hạn mức vay các công trình theo quy định Công ty hoặc theo yêu cầu của BOM.

· Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho kế toán trưởng, bộ phận tài chính để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.

· Khi có thời gian, nhiệt tình hướng dẫn các đồng nghiệp của mình về kiến thức chuyên môn, phương pháp giải quyết công việc để giúp nhân sự hoàn thành tốt công việc được giao và nâng cao kiến thức.

· Thực hiện việc cải tiến và phát triển hệ thống dữ liệu, hệ thống tài liệu, hệ thống công cụ hỗ trợ trong công việc của AFD theo Quy định của Công ty.

· Báo cáo thường xuyên các công việc phát sinh cho BOM.

· Thực hiện việc báo cáo tháng, quý, năm theo Quy định của Công ty.

· Thực hiện báo cáo bất thường theo chỉ đạo của BOM.

Job Requirement

·      Có kỹ năng sắp xếp, giải quyết và quản lý công việc của Kế toán để cho ra kết quả nhanh và hiệu quả về chi phí vận hành;

·      Có kỹ năng về kiến thức chuyên môn để đáp ứng, xử lý công việc đúng yêu cầu của Công ty;

·      Có kỹ năng về sử dụng các phần mềm tin học Văn Phòng Word, excel, powerpoint, các phần mềm kế toán, thuế để đáp ứng đúng yêu cầu công việc từ Công ty;

·      Có kỹ năng xử lý tình huống phát sinh để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai công việc trước đó;

·      Có kỹ năng làm báo cáo công việc thực thiện theo Quy định của Công ty.

·      Kỹ năng giao tiếp nhã nhặn, ôn hòa.

·       Kỹ năng thuyết trình tốt, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc, tự tin.

·      Ưu tiên cho nhân sự có kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác.

·      Có kỹ năng tự học tập về kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội để giải Quyết công việc tốt hơn hoặc khi công việc yêu cầu ngoài kiến thức mình đang có nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và của Công ty;

·      Có kỹ năng nghiên cứu tài liệu chuyên môn nước ngoài để áp dụng cho công việc;

·      Ưu tiên việc tự học tập thêm ngoại ngữ (tiếng Anh/ tiếng Nhật/ tiếng Trung Hoa) để có cơ hội hiểu hiểu biết thêm kiến thức.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

http://www.namcong.vn/Company size: 100 - 400
Namcong Corporation là một Group các Công ty thành viên gồm Namcong VietNam, Namcong Cambodia, Công ty Nora và Công ty NCM. Namcong Corporation hoạt động...Detail

Similar jobs

Kế toán ngân hàng- Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts