language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán ngân hàng, tiền mặt, tài sản

Ngọc Nghĩa Group
Updated: 20/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của công ty và Ngân hàng giao dịch. Giao nhận chứng từ, hồ sơ liên quan với khách hàng.
 • Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng phát sinh ngay tại thời điểm phát sinh vào sổ sách kế toán. Thực hiện và theo dõi tình hình thanh toán các khoản vay ngân hàng. Thực hiện và theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến thuê tài chính, nhập khẩu ủy thác.
 • Thực hiện và theo dõi các khoản vay , lãi vay các ngân hàng, các đơn vị thuê tài chính, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng tín dụng và cảnh báo khi hạn mức tín dụng sắp hết, các hợp đồng tiền gởi có kỳ hạn, mua bán ngoại tệ và khác.
 • Tập hợp số liệu và lập báo cáo ngân hàng chi tiết theo các tiêu chí phù hợp để giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán, thống kê…
 • Lập các báo cáo ngân hàng chi tiết phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.
 • Lập báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của Ban Quản lý KCN và Cục Thống Kê tỉnh Tây Ninh.
 • Đưa ra các cảnh báo về các thiệt hại có thể xảy ra khi thực hiện các giao dịch ngân hàng nhất là các giao dịch liên quan mua ngoại tệ (tỷ giá).
 • Theo dõi số phát sinh, số dư của tài khoản tiền, tài khỏan vay, tài khoản tạm ứng và số phát sinh của các tài khoản đối ứng có liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng.
 • Theo dõi & lập hồ sơ tài sản, trích lập khấu hao theo quy định. Kiểm tra kiểm soát và tham gia kiểm kê tài sản.
 • Tính toán, theo dõi các khỏan cho vay với các đơn vị liên quan. Lập hồ sơ chứng từ các khoản cho vay.
 • Giải trình với Thuế, Kiểm toán, ... về số liệu kế toán có liên quan
 • Tập hợp in ấn và lưu trữ sổ sách chứng từ có liên quan.
 • Các công việc khác mà Kế toán trưởng giao phó.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán
 • Tiếng Anh: giao tiếp 
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán cho các công ty sản xuất
 • Am hiểu hệ thống kế toán
 • Cẩn thận, trung thực
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngọc Nghĩa Group

www.nng.vnCompany size: 500-1000
Founded in 1993, the Ngoc Nghia Group is now the leading company in PET manufacturing with the most modern and productive PET preform and bottle production...Detail
Job tags / Skills: Bank Accountant

Kế toán ngân hàng, tiền mặt, tài sản

Ngọc Nghĩa Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Ngọc Nghĩa Group

Employment Information

Kế toán ngân hàng, tiền mặt, tài sản

Location