About us

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

Employment Information

Kế toán ngân hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Thanh Cong Textile Garment Investment & Trading J.S. Co.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hiệp Chí

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Tân Nam Chinh

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Asahi Beverages Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh