language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Nguyên Vật Liệu / Material Accountant

Capella D1 Corporation
Updated: 13/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

˗ Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận nhận hàng, mua hàng, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của công ty và của nhà nước.

˗ Kiểm tra số liệu đặt hàng, giao nhận thực tế so với chứng từ gốc để làm căn cứ xác nhận hàng nhập kho mỗi ngày trên phần mềm Bravo.

˗ Báo cáo kịp thời cho KTT các trường hợp nhập, xuất không đúng theo quy định.

˗ Báo cáo Kế toán Tổng hợp tình hình nhập kho thực tế mỗi ngày.

˗ Tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng, cập nhật vào phầm mềm tồn kho thực tế cuối tháng.

˗ Tham gia kiểm kê đột xuất hai mặt hàng mỗi tuần theo kế hoạch của Kế Toán Kiểm Soát Chi phí

˗ Báo cáo cho KTT các trường hợp phát hiện số liệu tăng, giảm bất thường trong kiểm kê thực tế.

˗ Kiểm tra số liệu nhập, xuất kho, phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời trước ngày 5 hàng tháng.

˗ Nhận và lưu trữ các báo giá của nhà cung cấp mỗi khi có thay đổi giá. Kiểm tra việc cập nhật giá mua trong phần mềm Bravo.

˗ Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp, báo cáo cho Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí các trường hợp biến động giá hàng tháng.

˗ Định kỳ hàng tháng, kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp, báo cáo Kế Toán Kiểm Soát chi phí những trường hợp chênh lệch bất thường.

˗ Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ theo điều khoản thanh toán đã thoả thuận.

˗ Cung cấp cho Kế Toán Thanh Toán đầy đủ hồ sơ liên quan đến nợ phải trả cho nhà cung cấp để làm căn cứ lập kế hoạch và chứng từ thanh toán.

˗ Thực hiện việc kiểm tra đột xuất việc áp dụng định lượng chế biến thức ăn theo kế hoạch của Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí.

˗ Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và Kế Toán cấp trên phân công.

˗ Nhận thông tin đặc tiệc (EO) từ bộ phận Sale, lập chứng từ và ghi nhận tiền đặc cọc của khách hàng, triễn khai thông tin cho thâu ngân để nhận thanh toán và xuất hoá đơn GTGT khi kết thúc tiệc.

˗ Lập báo cáo doanh số khách đặt tiệc đã thực hiện, gửi cho bộ phận Sale hàng tháng để làm căn cứ tính tiền hoa hồng.

˗ Tập hợp số liệu doanh số đặt bàn của các đối tác khách sạn, gửi cho bộ phận sale để làm căn cứ tính hoa hồng cho đối tác.

˗ Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên thâu ngân khi có trường hợp khó khăn trong công việc.

˗ Liên hệ với ngân hàng về vấn đề lắp đặt và sử dụng máy cà thẻ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Capella D1 Corporation

www.capellaholdings.vnCompany size: 500 -1000
Capella D1 Corporation is one of company member of Capella Holdings, with its main business is F&B Hospitality, which owns well-known brands including...Detail

Kế Toán Nguyên Vật Liệu / Material Accountant

Capella D1 Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts