language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán nội bộ (ưu tiên mới tôt nghiệp)

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Updated: 21/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

Phối hợp với bộ phận có liên quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của các hóa đơn chứng từ.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Job Requirement

Nam, Nữ/ tuổi từ 22-35/ Sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Sử dụng thành tạo các phần mềm Microsoft Office, Excel & Powerpoint

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. 

Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Lương: cạnh tranh

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 22 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

winemart.vnCompany size: 100-499
Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân là doanh nghiệp hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tốt nhất cho các khách hàng thông qua việc phát triển kinh doanh...Detail

Similar jobs

Kế toán nội bộ (ưu tiên mới tôt nghiệp)

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts