About us

Công ty Cổ phần nội thất T&D

Employment Information

Kế toán nội bộ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 5 - 8 Years

Location

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

  • Hai Phong

European Plastic Joint Stock Company (Europlast)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Yen Bai

Talentnet Corporation

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

$ Competitive

  • Hai Phong