language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán phải thu (Hợp đồng 8 tháng)

Công ty TNHH AJE Việt Nam
Updated: 16/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thu thập dữ liệu thực tế và chi phí từ bộ phận vận tải
 2. Đối chiếu Phiếu xuất kho và Xuất hóa đơn
 3. Kiểm soát công nợ phải thu và thúc đẩy khách hàng thanh toán
 4. ​Chịu trách nhiệm chính tất cả các giao dịch (A.R).
 5. Chuẩn bị ghi nợ và gửi cho khách hàng sau khi đã kiểm tra dữ liệu chính xác
 6. ​Hợp nhất, kiểm tra sao kê tài khoản vào cuối tháng và gửi cho khách hàng thỏa thuận
 7. ​Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính

Job Requirement

 1. Kĩ năng giao tiếp và thương lượng tốt
 2. Có thể làm việc độc lập hoặc nhóm, làm việc dưới áp lực cao
 3. Kỹ năng Excel tốt
 4. Có Tiếng Anh là một lợi thế

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH AJE Việt Nam

http://www.ajegroup.comCompany size: 130
AJE is one of the largest multinational beverage companies, with 13,000 direct and indirect employees. AJE sells its products directly or through...Detail

Kế toán phải thu (Hợp đồng 8 tháng)

Công ty TNHH AJE Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts