language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Phải Trả - Công ty B's mart Quận 2

MM Mega Market Vietnam
Updated: 01/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận, kiểm tra thông tin hóa đơn, báo cáo chi phí, và các chi phí khác & nhập liệu hóa đơn vào hệ thống
 • Ghi nhận công nợ đúng thời điểm và dữ liệu chính xác bao gồm:
 • Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của tất cả chứng từ kế toán
 • Kiểm tra tất cả chứng từ đã được phê duyệt phù hợp

Job Requirement

 • Tốt nghiệm Cao Đẳng - Đại học. 
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán phải trả.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian 
 • Có kinh nghiệm, kiến thức về chính sách và quy trình phải trả
 • Excel tốt

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

MM Mega Market Vietnam

www.mmvietnam.com
MM Mega Market Vietnam (MMVN) (former Metro Cash & Carry Vietnam) started its wholesale operations locally in 2002. After transferring from Metro Group...Detail
Job tags / Skills: thống kê

Kế Toán Phải Trả - Công ty B's mart Quận 2

MM Mega Market Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Kế Toán Phải Trả - Công ty B's mart Quận 2

Location