language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Updated: 11/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Dự toán:

 • Nhận và tổng hợp dự toán do các phòng ban gửi về.
 • Kiểm tra số liệu các phòng ban dự toán, gửi phản hồi điều chỉnh (nếu có).
 • Phân loại chi phí và tách dòng tiền.
 • Lên P&L, CF dự toán tháng/quý/năm/dự án/kho

Báo cáo quản trị chi phí tuần:

 • Tổng hợp và phân loại, phân tích các chi phí phát sinh trong tuần từ vận hành.
 • Nhận sổ theo dõi cấp phát NVL tuần từ KT NVL, tổng hợp và phân loại CP NVL.
 • Nhận thông tin lương từ bộ phận HR, tổng hợp chi phí lương theo tuần.
 • Nhận thông tin các khoản chi phí phát sinh khác, phân bổ chi phí theo tuần.
 • Lên báo cáo chi phí tuần.

Báo cáo quản trị tháng:

 • Đổ data chi phí từ phần mềm kế toán, phân loại các khoản chi phí phát sinh trong tháng.
 • Nhận thông tin cước từ bộ phận đối soát.
 • Báo cáo P&L theo WH, theo client,…

Báo cáo khác:

 • Các báo cáo theo dự án đầu tư.
 • Báo cáo theo yêu cầu từ BOD.

Job Requirement

 • Ƭrình độ: Ƭốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Sử dụng thành thạo excel, phần mềm tin học văn phòng…
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. 

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON

http://www.eton.vn/Company size: 25-99
Customers always want their desired products available in RIGHT QUALITY, RIGHT QUANTITY & RIGHT TIME To serve customers, the conventional approach is...Detail
Job tags / Skills: nội bộ

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts