language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing (Amie Co., Ltd) chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vệ sinh ngành giấy, bao gồm tã... Detail

kế toán quản trị

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Cung cấp báo cáo tổng hợp về bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng

- Phân tích P&L

- Xây dựng hệ thống dữ liệu kinh doanh liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh; Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ phân tích cho báo cáo chuyên môn và đánh giá kinh doanh định kỳ. .

- Báo cáo và phân tích cho hoạt động bộ phận kinh doanh trade và marketing, bao gồm: Báo cáo kinh doanh, trade và Marketing, các chỉ số quan trọng và KPIs, theo dõi và phân tích hiệu quả của từng hoạt động.

- Đánh giá sự chính xác dữ liệu và phân tích hiệu quả các báo cáo bán hàng

- Phân tích và đề xuất các cơ hội kinh doanh thông qua phân tích và giải thích dữ liệu khách hàng, khách hàng và thị trường.

- Phân tích ngành, phân tích thị trường và dự báo bán hàng để tạo điều kiện lập kế hoạch sản xuất hiệu quả.

- Tham dự các cuộc họp điều độ bán hàng, họp với Khối Kinh doanh và Supply Chains khi cần thiết

- Đánh giá hiệu quả các chương trình Trade Marketing …

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu ban lãnh đạo / yêu cầu để hỗ trợ phân tích công tác kinh doanh.

- Kế hoạch ngân sách: Tổng hợp và theo dõi KHNS các phòng ban

* Báo cáo quản trị: báo cáo KQKD theo sản phẩm, kênh phân phối tháng,

- năm và so sánh với kế hoạch/cùng kỳ.

- Phân tích P&L cho từng dòng sản phẩm

- Theo dõi ngân sách chương trình trade và marketing và các phòng ban

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Am hiểu và thành thạo phân tích hoạt động kinh doanh, TRADE, MKT, chi phí hoạt động bán hàng theo góc độ kế toán quản trị.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí như: kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ…
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán hoặc Quản trị kinh doanh.
 • Kiến thức liên quan: Kinh tế, xã hội
 • Kiến thức pháp luật: Kiến thức chung
 • Tin học: Thành thạo Tin học văn phòng: đặc biệt excel và powerpoint
 • Kỹ năng liên quan:
 • Soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, quản lý thời gian và công việc, làm việc nhóm.
 • Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Có tư duy định hướng kết quả công việc, có kiến thức về kinh doanh.
 •  Kỹ năng phân tích và trình bày vấn đề khoa học, logic.
 •  Có năng lực, nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Khả năng làm việc: 
 •  Kỹ năng giao tiếp
 •   Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Phẩm chất/ Tố chất cá nhân
 • Hòa đồng, thích nghi nhanh, ham học hỏi, cầu tiến
 • Điềm tĩnh, cẩn trọng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

More Information

 • Experience: 3 - 5 Years
Job tags / Skills: nội bộ

People who applied to this job also applied to:

kế toán quản trị

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Employment Information

kế toán quản trị

Location