About us

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

Employment Information

KẾ TOÁN SẢN XUẤT - [TÂN UYÊN,BD]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI

$ Competitive

  • Binh Duong

MegaCEO

$ 33 Mil - 57,2 Mil VND

  • Tien Giang | Ho Chi Minh | Binh Duong

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong