About us

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

Employment Information

Kế toán sản xuất

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

Brandlab - CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ NGUỒN THƯƠNG HIỆU

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cao Su Nhựa Thanh Bình

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ NỮ HOÀNG

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty giấy CP

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Liên Kết Quốc Tế

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh