language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán Thanh toán ( AP Payment)

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các thủ tục để thanh toán gồm có: gọi pay trên hệ thống, trình AP03 đến kế toán trưởng, làm ủy nhiệm chi (file mềm) để gửi vào kế toán thanh toán MNS xin BOD phê duyệt. Gửi UNC đã phê duyệt tới ngân hàng

- Kiểm soát các khoản thanh toán công nợ, các loại thuế theo lịch đã được duyệt đúng hạn & đ ối chi êu v ới AP invoice.

- Rút sổ phụ ngân hàng, đối chiếu rồi cập nhật

- Nhập khoản đi vay nhận về.

- Kết hợp với cashier & AR để kiểm soát khoản phải thu từ khách hàng hoặc tiền nộp từ các của hàng bán lẻ.

- Làm báo cáo cash flow hàng ngày và tình hình thực hiện ngân quỹ hàng tháng;

- Làm việc trực tiếp với ngân hàng những vấn đề phát sinh và cải thiện quy trình tốt nhất.

- Kiểm soát gửi & nhận chứng từ đến ngân hàng, kiểm tra chứng từ ngân hàng chuyển trả về;

- Lưu đầy đủ chứng từ thanh toán khoa học và logic.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Job Requirement

-         Đại học ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính hoặc các ngành liên quan

-         Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-         Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản trị ERP

-         Sử dụng thành thạo excel

-         Có kỹ năng chịu đựng và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao

Có trách nhiệm và lảm việc chăm chỉ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan Nutri-Science thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Kế toán Thanh toán ( AP Payment)

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts