language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Thanh Toán & Công Nợ

Mai House Hospitality
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

- Tổng hợp doanh thu theo các hoạt động kinh doanh của công ty
- Lập danh sách và theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty và các đơn vị khách hang
- Sắp xếp kế hoạch thu, chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và đòi các khoản nợ đến hạn thanh toán
- Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ
- Kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của công ty hàng ngày và cuối tháng. Theo dõi các khoản tạm ứng
- Chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán tiền mặt & các giao dịch tại ngân hang
- Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chúng từ
- Cập nhật các qui định nội bộ về tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hang
- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán toàn công ty về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản tạm ứng, lương, BHXH, BHYT, chênh lệch tỷ giá (nếu có)
- Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

- Trình độ cao đẳng hoặc Đai học chuyên ngành Kế Toán

- Uu tiên có kinh nghiệm về khách sạn hoặc ngành dịch vụ từ 3 năm trở lên

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Mai House Hospitality

http://www.tbslogistics.comCompany size: 700
TBS Logistics nằm tại vị trí chiến lược quan trọng, ngay trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Hệ thống kho bãi quy mô lớn, theo tiêu...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Thanh Toán & Công Nợ

Mai House Hospitality

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts