language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán thanh toán & công nợ

Công Ty TNHH CJ Vina Agri
Updated: 20/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. MẢNG THANH TOÁN

- Báo cáo số dư tiền hàng ngày
- Báo cáo số dư công nợ phải trả/ trả trước
- Báo cáo số dư tạm ứng/ hoàn ứng
- Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo qui trình/ thẩm quyền ký duyệt
- Ghi nhận phải trả nhà cung cấp
- In Phiếu chi/ Ủy nhiệm chi
- Đóng dấu Paid sau khi hoàn tất thanh toán
- Đối chiếu tiền hàng ngày
- Kê khai VAT đầu vào
- Trích trước CP hàng tháng
- Ghi nhận TSCĐ/CCDC
- Trích khấu hao và phân bổ CCDC/242
- Kiểm soát công nợ phải thu
- Kiểm kê & xử lý chênh lệch cuối tháng
- Khác (nếu có)

2. MẢNG CÔNG NỢ

- Theo dõi và thu nợ bất thường của đại lý;

- Tư vấn và đề xuất người quản lý về các vấn đề tín dụng;

- Hỗ trợ bộ phận bán hàng trong các công việc liên quan đến tín dụng của đại lý để thực hiện quy trình quản lý AR, tài sản đảm bảo, các vấn đề tín dụng khác.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra sự thật của thư bảo lãnh ngân hàng với ngân hàng phát hành;

- Giám sát tín dụng của đại lý và kêu gọi các thành viên để cùng nhau làm việc tốt hơn.

- Để hỗ trợ lập báo cáo về AR, nợ xấu, Tài sản thế chấp, các vấn đề tín dụng khác.

- Để thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Người quản lý hoặc BOD

Job Requirement

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel)

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán

*** Nơi làm việc: Lô B6, KCN Nhơn Hòa, X.Nhơn Thọ, TX.An Nhơn, T.Bình Định

More Information

 • Degree: College
 • Age: 20 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

www.cjvina.comCompany size: Trên 1000
CJ VINA AGRI CO., LTD - (100% FDI of CJ Group - Korea) is a leading feed (animal, aqua) in Vietnam. Our vision is to become the global livestock company...Detail

Kế toán thanh toán & công nợ

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Employment Information

Kế toán thanh toán & công nợ

Location