About us

Mitshubishi Trung Thượng

Employment Information

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ NGÂN HÀNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Mechanical / Auto / Automotive
Experience 2 Years

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Over 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần BB Group

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi