language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Thanh Toán

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T
Updated: 21/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 19/11/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, hạch toán và theo dõi các khoản thu - chi liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng trên phần mềm kế toán theo chế độ hiện hành.

- Kiểm tra đối chiếu quĩ tiền mặt hàng ngày, xác nhận số dư tiền gửi gửi ngân hàng.

- Định kỳ đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, các khoản vay (nếu có) với ngân hàng.

- Theo dõi tài khoản công nợ phải trả có liên quan.

- Lưu trữ, báo cáo hóa đơn, thuế GTGT đầu vào.

- Theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản cố định & công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán.

- Kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ theo quy định.

- Kiểm tra, hạch toán, quyết toán, các công trình sửa chữa lớn (nếu có)

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ có liên quan theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên 

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương

- Trung thực, siêng năng

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

Company size: 10-20
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T
Job tags / Skills: Accountant

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Thanh Toán

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts