About us

Indo Trans Logistics

Employment Information

Kế Toán Thanh Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Công nghệ Daviteq

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TODA VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Cổ Phần KTG Electric

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Floordi

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Daviteq

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh