About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

Employment Information

Kế Toán Thanh Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 07/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Others
Experience 1 - 10 Years

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi