About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Kế toán Thu Chi Quỹ GẤP (Lương cứng 12tr-15tr)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 03/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUYỀN HỮU

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUYỀN HỮU

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUYỀN HỮU

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh