About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Kế Toán Thu Chi Quỹ (yêu cầu Kinh Nghiệm 2 năm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 04/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Mitek Việt Nam ( Platinum Global )

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 2,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh