About us

Công ty CP Công Nghệ Và Truyền Thông SAMO

Employment Information

Kế Toán Thuế (Lương - 15 - 20M)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 0 Years

Công ty Cổ phần Quốc tế Homefarm

$ 17 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Quốc tế Hải Long

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Quốc tế Hải Long

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM AN SINH

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần CICI Thượng Đỉnh Yến

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Cách Nhiệt Mathome Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Hoàng Đạo

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần CICI Thượng Đỉnh Yến

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi