About us

Vietnam Pros Technology Co., Ltd

Employment Information

Kế Toán Thuế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ NHƠN HÒA 1

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

TLG VIỆT NAM ( SƠN TUYLIPS )

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TOXEBRAND

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Mitshubishi Tôn Thất Tùng

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL HOLIDAYS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi