language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Kế toán (Tiếng Nhật N2)

Công Ty TNHH MTV Wacontre
Updated: 14/11/2018

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 13/12/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

■Job description:

- Hỗ trọ giám đốc người Nhật (Như thư ký giám đốc)

-Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bào doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

- Rà soát lại toàn bộ sổ sách, in sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định

- Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán….)

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao đăng

- Độ tuổi: 26- 40

- Nữ

- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương

- Tiếng Nhật N2

- Thành thạo excel, vi tính văn phòng.

- Cẩn thận chịu khó, nhiệt tình và trách nhiệm

- Trung thực, hòa đồng và ham học hỏi

- Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty

- Am hiểu phần mềm kế toán Misa

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 26 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV Wacontre

http://wacontre.com/vi/Company size: 50
Công ty WACONTRE là công ty IT Nhật Bản thành lập vào năm 2010 tại Việt Nam. Hiện nay, WACONTRE chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ như hỗ trợ dịch vụ phát...Detail

Kế toán (Tiếng Nhật N2)

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts