language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán tổng hợp (Công ty thành viên trong tập đoàn)

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko
Updated: 09/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm tra, đối chiếu, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra, rà soát các khoản công nợ phải thu, tạm ứng...Nhắc nhở kế toán thanh toán, kế toán dự án thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt hoặc trừ lương
 • Hạch toán các phiếu kế toán, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán về kết quả kinh doanh toàn công ty/dự án hàng tháng hoặc theo yêu cầu.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Tính và trích lập khấu hao tài sản
 • Lập bảng tính lương, hoa hồng cho CBCNV dựa trên bảng chấm công của P.HCNS và bảng tính hoa hòng của kế toán dự án và các số liệu cần trừ khác vào lương của các bộ phận liên quan
 • Hạch toán các khoản tính lương, trích BHXH, TNCN vào PMKT
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán của các trường đại học hoặc các ngành nghề liên quan
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh BĐS, xây dựng
 • Nhanh nhẹ, linh hoạt, khả năng bao quát công việc và làm việc độc lập tốt.
 • Nắm rõ các phần hành của mảng kế toán, tự tương tác xử lý công việc tốt

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

https://dankogroup.com.vn/Company size: 1200
Trải qua chặng đường 7 năm hình thành và không ngừng kiện toàn, Danko Group đã tích lũy nguồn lực về tài chính cũng như tầm nhìn và quản lý. Đến 4/2016,...Detail

Kế toán tổng hợp (Công ty thành viên trong tập đoàn)

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

Employment Information

Kế toán tổng hợp (Công ty thành viên trong tập đoàn)

Location