KDI EDUCATION

Kế toán Tổng hợp (General Accountant)

KDI EDUCATION
Location

Ho Chi Minh

job_map_no_coordinates
 • Salary

  14 Mil - 18 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  19/01/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Hạch toán các bút toán lương, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, kết chuyển doanh thu - chi phí;

- Kiểm tra và lập báo cáo dòng tiền lưu động;

- Thực hiện bút toán điều chỉnh và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

- Thực hiện đối chiếu thuế, kiểm tra và tổng hợp báo cáo thuế của từng chi nhánh;

- Thực hiện đối chiếu số dư tài khoản hàng tháng;

- Quản lý và thực hiện kiểm kê CCDC, TSCĐ;

- Quản lý việc in và lưu trữ chứng từ, sổ sách;

- Đề xuất các thay đổi cập nhật các Quy trình, Quy định và Quy chế hiện hành

- Phối hợp với Phòng Kế Hoạch để giải trình và lập báo cáo về Ngân sách đã thực hiện của Chi nhánh và Hội sở

- Làm việc với các ban ngành có liên quan: Ngân hàng, Chi Cục Thuế quản lý;

- Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp nhằm phục vụ cho chức năng nhiệm vụ của bộ phận.

Job Requirement

Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Kế toán Tài chính
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm FAST, MISA là lợi thế
 • Am hiểu Luật Kế Toán, Luật thuế hiện hành

Yêu cầu về kỹ năng:

 • Tổng hợp, phân tích số liệu
 • Báo cáo thuế
 • Kỹ năng nghiên cứu và đọc hiểu các văn bản luật
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng quản lý thời gian

Yêu cầu về thái độ:

 • Sẵn sàng học hỏi, thái độ cởi mở và cầu tiến
 • Trung thực, chính trực
 • Chịu trách nhiệm, không đổ lỗi, tinh thần trách nhiệm cao
 • Tập trung vào kết quả

More Information

 • Age: 25 - 35
 • Salary: 14 Mil - 18 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback