language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán tổng hợp / General Accoutant

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư DHA
Updated: 17/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra chứng từ kế toán tổng hợp và cập nhật vào phần mềm kế toán
 • Theo dõi, đối chiếu hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Theo dõi, đối chiếu cổ tức, danh mục đầu tư hàng tháng
 • Theo dõi phân bổ các khoản chi phí trả trước
 • Theo dõi trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng
 • Hạch toán trích trước các khoản chi phí lãi vay, chi phí khác
 • Hạch toán các khoản chi phí khác
 • In và lưu trữ đầy đủ sổ sách kế toán liên quan đến kế toán tổng hợp theo đúng quy định
 • Đối chiếu, kiểm tra số liệu của các bộ phận kế toán chi tiết trước khi lập báo cáo
 • Lập báo cáo thuế định kỳ hàng tháng
 • Lập báo cáo thống kê định kỳ tháng và năm
 • Lập và tạm tính số thuế TNDN quý
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh quản trị tháng, quý, năm
 • Lập báo cáo tài chính chi tiết tháng, quý, năm theo mẫu của Công ty
 • Lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo mẫu của Bộ Tài chính
 • Thu thập thông tin Công ty con, liên kết và tham gia lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Lập báo cáo quyết toán thuế năm
 • Các báo cáo khác theo quy định của Công ty
 • Điều phối hoạt động của phòng kế toán khi kế toán Trưởng vắng mặt
 • Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách và các công cụ phục vụ công tác kế toán của Công ty
 • Phối hợp kiểm kê tài sản cố định của Công ty
 • Tham gia cung cấp và giải trình số liệu phục vụ kiểm toán, quyết toán theo yêu cầu của kế toán trưởng
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về công việc được phân công đảm nhiệm
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất cho cấp quản lý trực tiếp
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Kinh nghiệm 3 năm trở lên
 • Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/ kế toán kiểm toán /Tài chính ngân hàng 
 • Sử dụng Anh ngữ ở mức độ cơ bản trong giao tiếp, đọc hiểu    các tài liệu chuyên ngành
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Biết sử dụng phần mềm kế toán Kỹ năng thiết lập và quản lý quy trình /quy định/quy chế làm việc (văn bản lập quy Công ty)
 • Kỹ năng chuyên môn  
 • Kỹ năng quản lý thành tích công việc
 • Kỹ năng quản lý thành tích công việc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng giao tiếp và đối thoại
 • Kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật 
 • Có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát các số liệu kế toán theo nghiệp vụ và chuẩn mực kế toán
 • Nắm vững và am hiểu các Chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư DHA

Company size: 100-499
DHA là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư thương mại, Y tế - Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Kiến tạo cộng đồng dân cư văn minh. Với hơn...Detail
Job tags / Skills:Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp / General Accoutant

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư DHA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts