KẾ TOÁN TỔNG HỢP (KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Công Ty Cổ Phần QH Plus
Location

Dong Nai

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  15/05/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế tại công ty.
 • Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty;
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu, Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của trưởng phòng, ban giám đốc.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm tất cả công việc của phòng Kế toán trong thời gian Kế toán trưởng vắng mặt.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán Trưởng.

Job Requirement

 • Nam, nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 - 3 năm làm việc ở vị trí tương đường (ưu tiên từng làm Công ty sản xuất)
 • Nắm vững và am hiểu quy định Pháp luật về Thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán; Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback