language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp - Làm Việc Tại Bình Phước

Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ khác.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê tại Công ty và đơn vị trực thuộc.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.
 • Báo cáo trực tiếp cho: Kế toán trưởng
 • Báo cáo gián tiếp cho: Ban Tổng Giám đốc
 • Nơi làm việc: Bình Phước.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Nắm vững các quy định của Nhà nước về tài chính – kế toán.
 • Nắm vững các quy chế, nội quy và các quy định nội bộ của Công ty.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về hệ thống, công nghệ thông tin.

     * Thái độ/phẩm chất:

 • Tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội, hợp tác.
 • Trung thực, chủ động, quyết đoán.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 26 - 35
 • Job type : Permanent
Job tags / Skills: General Accountant

Kế Toán Tổng Hợp - Làm Việc Tại Bình Phước

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts