About us

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

Employment Information

Kế toán tổng hợp (làm việc tại Khu đô thị Vạn Phúc - Thủ Đức)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh