language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán Tổng hợp làm việc tại Quận 1

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

+ Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế
+ Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực VAS
+ Sắp xếp, quản lý hợp đồng một cách khoa học và hợp lý
+ Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả
+ Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
+ Cung cấp số liệu cho ban giám đốc
+ Thực hiện các lệnh thanh toán định kỳ

Job Requirement

+ Kỹ năng làm báo cáo bằng excel
+ Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán Fast
+ Sử dụng khá tiếng Anh chuyên ngành kế toán
+ Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 28
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail
Job tags / Skills: General Accountant

Similar jobs

Kế toán Tổng hợp làm việc tại Quận 1

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts