language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán Tổng Hợp - Lương 16-19 M

Golden Summer Fashion Co., Ltd
Updated: 10/07/2019

Employment Information

Job Description

Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ. Hàng nhập khẩu
Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
Theo dõi và lập báo cáo nội bộ. Phân tích số liệu báo cáo
Lập Báo cáo tài chính, bảng câ'n đối số phát sinh tài khoản năm.
Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,.- Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ. Hàng nhập khẩu
Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
Theo dõi và lập báo cáo nội bộ. Phân tích số liệu báo cáo
Lập Báo cáo tài chính, bảng câ'n đối số phát sinh tài khoản năm.

Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp

Job Requirement

  • Độ tuổi: 35 - 45
  • Kinh nghiệm 10 năm Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp
  • Mạnh về Quản trị và phân tích
  • Tốt Nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán
  • Chịu được áp lực cao
  • Kinh nghiệm quản lý team 6 người trở lên

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Golden Summer Fashion Co., Ltd

havang.comCompany size: 300
Chúng tôi yêu THỜI TRANG Công ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng (Golden Summer Fashion Company) được thành lập vào năm 2003. Với sứ mệnh đem đến cho những tín đồ...Detail

Kế toán Tổng Hợp - Lương 16-19 M

Golden Summer Fashion Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts