Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp Nhà Máy ( Làm Việc Tại Nhà Máy Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Employee Shuttle Service
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Công tác kế toán
Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản…
Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

2. Công tác quản lý Kho
Tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.
Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
Xây dựng quy trình quản lý Kho, đào tạo nhân viên kho theo quy trình.Thường xuyên giám sát, kiểm tra (đột xuất và định kỳ) thủ kho trong việc bảo quản – cấp phát vật tư – thành phẩm, lập biên bản đánh giá đạt – không đạt để làm cơ sở đánh giá nhân viên. Tần suất định kỳ 1 tuần/1 lần, đột xuất là tuỳ do quyết định của Trưởng phòng hoặc KTSX.
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.
Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.
Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

3.Phối kết hợp các phòng ban khác
Với phòng KD họ cần cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời, đúng thời gian… Việc cung cấp này nhằm phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư.
Căn cứ vào “Lệnh sản xuất” của phòng Kinh doanh lập phiếu xuất vật tư để thủ kho xuất vật tư phục vụ sản xuất hàng ngày. Việc phối hợp tốt này giúp quá trình sản xuất diễn ra trơn tru.
Với bộ phận kho, kế toán sản xuất sẽ phối hợp để giải quyết công việc nhanh chóng thuận lợi, đúng thủ tục phục vụ công tác sản xuất và kinh doanh.
Xem xét và ký xác nhận bảng lương của khối sản xuất.
Với tất cả các bộ phận còn lại, cung cấp các số liệu kịp thời chính xác.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng

- Trên 5 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Kế toán tổng hợp tại công ty có quy mô trên 300 người

- Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng

- Có khả năng tổng hợp, và phân tích báo cáo. 

- Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết với công việc..

- Có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành, kỹ năng phối hợp hoạt động các bộ phận cùng hướng đến mục tiêu chung, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân

Company size: 25-99
Được thành lập từ năm 2012, BioSpring là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Anh Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất probiotics 100% bào tử tại...Detail

Kế Toán Tổng Hợp Nhà Máy ( Làm Việc Tại Nhà Máy Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts