language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp (Nhà Máy Long An)

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Updated: 09/08/2019

Employment Information

Job Description

 1. Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).
 2. Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
 3. Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …
 4. Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
 5. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
 6. Định kỳ phối hợp với bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp

 7. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 8. Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.
 9. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 10. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 11. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 12. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 13. Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kế toán.
 2. Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 3. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
 4. Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Company size: 100-499
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Đại Thành trực thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành xin gửi tới toàn thể Quý vị lời chào trân trọng! Tân Á Đại Thành là Tập...Detail
Job tags / Skills: General Accountant

Kế Toán Tổng Hợp (Nhà Máy Long An)

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts