language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (XÂY DỰNG)

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ
Updated: 12/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Mô tả công việc:

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán

 • Dựa vào mô hình tổ chức, đặc trưng hoạt động SXKD của Cty – đề xuất tổ chức công việc bộ phận kế toán cho phù hợp.
 • Phối hợp thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ áp dụng cho hoạt động SXKD hàng ngày của cty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 • Định kỳ thực hiện việc lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận.
 • Tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của Cty.

Quản lý kế toán viên

 • Phân chia, giao việc cho các kế toán viên của bộ phận.
 • Tùy tình hình thực hiện việc điều phối công việc cho phù hợp; giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của các kế toán viên.
 • Thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán viên khi cần thiết.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc

 • Kiểm soát hoạt động lập sổ sách kế toán; tính toán giá thành công trình ; các bút toán tính thuế; đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng; tính toán tương, bảo hiểm nhân viên… đảm bảo tính hợp pháp và chính xác.
 • Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của cty .
 • Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của cty, đảm bảo theo đúng quy định.

Tham mưu cho lãnh đạo công tác kiểm soát hoạt động tài chính

 • Giám sát hoạt động sx – kd của Cty, xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho cty.
 • Tham mưu cho lãnh đạo cách giải quyết các vấn đề tài chính – đảm bảo nguồn lợi tài chính cho cty.

Kịp thời đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của cty.

Lập – trình bày báo cáo tài chính

 • Định kỳ phối hợp với các kế toán viên, kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sx – kd của cty.
 • Thực hiện Kiểm soát sổ sách, BCTC tại công ty con, công ty liên doanh – liên kết.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo cty, với cơ quan kiểm toán.

Các nhiệm vụ khác

 • Cung cấp các sổ sách, số liệu phục vụ cho công tác thanh – kiểm toán của cơ quan chức năng.
 • Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
 • Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc của phòng, hệ thống sổ sách kế toán.
 • Tổ chức, điều hành các cuộc họp của bộ phận kế toán.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành: Kế toán – kiểm toán, Tài chính.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp tại các Công ty xây dựng, BĐS
 • Am hiểu các thông tư nghị định về Thuế, Kế toán
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 45
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Từ thứ Hai đến sáng Thứ Bảy
 • Training opportunities: Được đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài theo quy định của Công ty
 • Colleagues: Thân thiện, hòa đồng
 • Benefit:

  - Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, sáng kiến
  - Sinh nhật, hiếu hĩ,
  - Ngày Lễ, ngày thành lập Công ty

 • Other extras: Công ty hỗ trợ ăn trưa
 • Holidays: Theo quy định của Công ty

Company Overview

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

www.tayho.com.vnCompany size: 200-500
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với vai trò chính là Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với 25 năm kinh...Detail
Job tags / Skills: General Accountant

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (XÂY DỰNG)

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts