About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Kế toán tổng hợp ( y/c KN chứng khoán, lương UPTO 20Tr++)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cp đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi